Vacin: sem debon i prim de la class?

L’Italia a l’è el Pajes de l’Union europea che l’ha vacinad pussee de sgent. Ma l’ha vacinad ben? L’è no una domanda de poch e l’ha provad a responder el Franz …